Chính sách chất lượng dịch vụ

Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thăng Long cam kết với khách hàng xây dựng lực lượng bảo vệ:

1. Chuyên Nghiệp:

- Đào tạo lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi.

- Sử dụng các thiết bị an ninh hiện đại phù hợp trong thực thi cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Áp dụng và duy trì hệ thống quản l‎í chất lượng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và trách nhiệm xã hội phù hợp với tiêu chuẩn SA 8000.

2. Hiệu Quả:

- Cung cấp các giải pháp tối ưu, phù hợp nhất để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng.

- Cùng tạo ra giá trị gia tăng thực sự trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.

- Góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa tốt nhất cho khách hàng.

3. Tận Tụy:

- Thỏa mãn mọi yêu cầu hợp l‎í của khách hàng.

- Giải quyết nhanh chóng những sự việc xảy ra giảm tối đa thiệt hại cho khách hàng và xã hội.

- Sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi cần thiết hoặc được yêu cầu phù hợp.

Đối tác

1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
s
q
a
s
f
r
t
g
b
n
j
m